Logo

Deze site is in ontwikkeling. Wij verwijzen U graag door naar:

www.defensie.nl

http://www.defensie.nl/onderwerpen/reservisten

​ ​​​​​​​​​B​​​​​ureau Reservisten en Samenleving (BReS)
​​​​​Directie Aansturen Operationele Gereedstelling
Bestuursstaf/Defensiestaf
Ministerie v​​​​​​​​​​an Defensie
Plein-Kalvermarktcomplex |Kalvermarkt 32 | Gebouw C |Kamer 3.21 |
Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag | MPC 58B
Tel: 070- 318 7271
Email: bres@mindef.nl